Zmiana Biura Rachunkowego Racibórz

Prowadzenie własnej firmy jest nieodłącznie związane z wieloma obowiązkami. Rozwój przedsiębiorstwa wymaga czasu i energii, dlatego warto korzystać z profesjonalnego wsparcia. Na szczęście przedsiębiorcy nie muszą być ekspertami w dziedzinie podatków, ponieważ we wszystkich kwestiach z tym związanych może ich wyręczyć biuro rachunkowe, prowadzące dokumentację w imieniu firmy. Wybór odpowiedniego biura wymaga uwagi i ostrożności, ponieważ z podmiotem takim zwykle współpracuje się przez wiele lat, a wszelkie błędy są bardzo kosztowne. Czasem wybór nie jest jednak najlepszy i okazuje się, że niezbędna jest zmiana biura rachunkowego Racibórz. Co wskazuje na to, że warto takiej zmiany dokonać?

Przyczyny rozwiązania umowy z biurem

Często przyczyną rozwiązania umowy z danym biurem jest stosowanie w nim archaicznych rozwiązań. W dobie nowoczesnej technologii większość biur zapewnia swoim klientom szeroki dostęp do dokumentacji oraz możliwość przekazywania niezbędnych dokumentów przez internet. Nadal jednak istnieją biura, w których nie ma księgowości prowadzonej online, a na uzyskanie np. pilnej faktury klient musi czekać aż zostanie ona odnaleziona w archiwum. W dzisiejszych czasach jest to rozwiązanie przestarzałe i bardzo niewygodne. Stosowanie komunikacji elektronicznej pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu i niepotrzebnych nerwów. W przypadku, gdy biuro uparcie trzyma się starych rozwiązań, co zawsze odbywa się kosztem klientów, warto rozważyć jego zmianę. Usługi księgowe rodem z poprzedniej dekady nie nadążają za współczesnością i mogą tylko utrudniać efektywne zarządzanie firmą.

Kolejna przyczyna rezygnacji z biur rachunkowego

Kolejną przyczyną rezygnacji z usług danego biura jest brak optymalizacji. Fachowy podmiot księgowy oprócz zajmowania się podstawowymi usługami księgowymi powinien także doskonale znać strukturę oraz branżę, w której działają firmy jego klientów. W oparciu o te informacje biuro może zaproponować optymalizację kosztów w przedsiębiorstwie. Pozwala to na znaczne ograniczenie wydatków, a nierzadko umożliwia też uzyskanie większego dochodu. Przedsiębiorca wcale nie musi wiedzieć co oraz kiedy można dodać do kosztów firmy – to księgowy z biura rachunkowego racibórz powinien go o tym poinformować.

Dobrze prowadzona Księgowość

Dobrze prowadzona księgowość w raciborzu wymaga inicjatywy, więc w przypadku, gdy biuro nie przedstawia żadnych rozwiązań optymalizacyjnych warto sprawdzić, czy nie jest to z jego strony zaniedbanie.
Korzystanie z usług biura nie zwalnia przedsiębiorcy z odpowiedzialności przed urzędem skarbowym. Wszelkie nieprawidłowości są źródłem ogromnego stresu i wiążą się z karami finansowymi. Takiej sytuacji można oczywiście uniknąć, ale leży to w gestii biura rachunkowego. Zadaniem przedsiębiorcy nie jest pilnowanie takiego podmiotu, jednak ważne jest to, aby zwracał on uwagę na sytuacje, gdy odnosi wrażenie, że księgowość jest prowadzona w sposób niedbały. Powodem do niepokoju może być także problem z uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z rachunkowością firmy. Dobre biuro rachunkowe działa na korzyść przedsiębiorcy i stara się, by współpraca przebiegała bez przeszkód.

Czego spodziewać się po kontroli skarbowej?

Zadaniem kontroli skarbowej jest sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania firmy w świetle obowiązującego prawa podatkowego. Choć definicja ta brzmi dość jasno i niegroźnie, to w praktyce każda kontrola jest dla przedsiębiorcy niezwykle stresująca i czasochłonna. Warto więc zapoznać się ze swoimi prawami i obowiązkami w tym zakresie.
Najważniejszym celem urzędów kontroli skarbowych jest upewnienie się, czy dany przedsiębiorca składa poprawne oraz terminowe deklaracje podatkowe, a także, czy płaci podatki w wyznaczonych terminach. W przypadku, gdy przedsiębiorca korzysta z usług biura rachunkowego może on otrzymać profesjonalne wsparcie w osobie wyznaczonej przez takowe biuro. Reprezentant lub pełnomocnik w imieniu właściciela firmy pomoże podczas kontroli i zadba o to, by była ona zwykłą formalnością.

Warto wiedzieć !

Kontrola skarbowa w firmie musi być odpowiednio wcześniej zapowiedziana. Zawiadomienie w formie pisemnej powinno dotrzeć do przedsiębiorcy przynajmniej 7-30 dni przed planowanym postępowaniem. Czasem zdarza się jednak, że kontroler podczas rozmowy telefonicznej ustala z przedsiębiorcą konkretny termin. Wówczas kontrolerzy osobiście przekazują właścicielowi firmy lub jego przedstawicielowi do podpisania stosowny dokument, w którym wyrażona jest zgoda na natychmiastową kontrolę.
Oczywiście przedsiębiorca zawsze ma prawo zażądać dostarczeniu mu zawiadomienia w formie pisemnej. Dzięki takiemu posunięciu można zyskać więcej czasu na zebranie oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów. W przypadku, gdy kontrola skarbowa nie rozpocznie się po upływie 30 dni od zawiadomienie musi zostać wyznaczony nowy termin. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której podatnik jest podejrzewany o przestępstwo na tle podatkowym. Wówczas nie ma obowiązku składania pisemnego ani ustnego zawiadomienia o kontroli. Przedsiębiorca zawsze ma jednak prawo do wylegitymowania przedstawiciela skarbówki oraz sprawdzenia jego upoważnienia do kontroli. Dodatkowo może też zapoznać się z podstawą do przeprowadzenia kontroli oraz zarządzać określenia zakresu kontroli, jej daty rozpoczęcia i zakończenia.

Co warto wiedzieć przed kontrolą skarbową ?

Przed kontrolą skarbową należy skompletować dokumentację oraz poprawić ewentualne błędy rozliczeniowe, wykonać korektę faktur, czy deklaracji podatkowych, ponieważ w trakcie kontroli nie będzie to już możliwe. Jest to oczywiście zadaniem biura rachunkowego, z którego powinno się ono wywiązać do wyznaczonego przez fiskus terminu kontroli. Bardzo ważne jest to, aby wszystkie niezbędne dokumenty zostały przygotowane do wglądu dla kontrolerów, ponieważ znacząco przyspieszy to cały proces. Do wglądu należy przedstawić:
a) raporty kasy fiskalnej,
b) rachunki i faktury,
c) księgi podatkowe,
d) potwierdzenia zapłaty,
e) archiwalne deklaracje podatkowe.
Kontrolerzy mają prawo o sporządzania notatek oraz kopii danych w formie elektronicznej i papierowej, a także do filmowania i fotografowania. Ponadto mogą legitymować osoby związane z firmą i mają prawo do wstępu zarówno na teren firmy, jak i lokali mieszkalnych, jeśli jest taka konieczność.

Doradca podatkowy – kim właściwie jest?

Jak przydatne jest profesjonalne doradztwo podatkowe Racibórz wie chyba każdy przedsiębiorca, który dzięki temu dokonał optymalizacji kosztów. Oczywiście dzięki fachowemu wsparciu doradcy można zyskać znacznie więcej. Doradca podatkowy jest stosunkowo nowym zawodem – w naszym kraju istnieje od niecałych 20 lat. Pojawienie się doradców wynika z naszego systemy podatkowego, który na tle innych europejskich krajów jest niezwykle skomplikowany. Z tego właśnie względu prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie jest bardzo czasochłonne, a przecież przedsiębiorca nie może spędzać całych dni zajmując się tylko i wyłącznie rachunkowością. Doradca podatkowy pomaga właścicielom firm odnaleźć się wśród wciąż zmieniających się i to tego bardzo skomplikowanych przepisów podatkowych.
Korzystając z fachowego doradztwa podatkowego przedsiębiorca może w pełni wykorzystać przysługujące mu prawa, a także wykonać optymalizację podatkową. Próba wykonania optymalizacji bez znajomości swoich obowiązków wobec fiskusa może przyczynić się do sporych problemów, dlatego warto skorzystać z usług biura rachunkowych, w których oferowane jest profesjonalne doradztwo podatkowe. Z takiego wsparcia może oczywiście skorzystać każdy, kto rozlicza się ze skarbówką, nie tylko przedsiębiorcy.

Jakie są najważniejsze zadania doradcy podatkowego?

Oto one:udzielanie inkasentom, podatnikom, oraz płatnikom na ich rzecz lub na ich zlecenie opinii, porad i wyjaśnień dotyczących obowiązków podatkowych i celnych, a także w sprawach związanych z egzekucją administracyjną tychże obowiązków,
sporządzanie na rzecz i w imieniu podatników, inkasentów i płatników wszelkich zeznań i deklaracji podatkowych, a także udzielanie im wsparcia w tym zakresie,
prowadzenie na rzecz i w imieniu podatników, inkasentów i płatników ksiąg podatkowych oraz wszelkich innych ewidencji do tych celów, a także udzielania im wsparcia w zakresie z tym związanym,
reprezentowanie podatników, inkasentów i płatników w postępowaniach przed organami administracji publicznej, a także w zakresie kontroli postanowień, decyzji i wszelkich innych aktów administracyjnych w sprawach podatkowych.

Co ważne ?

Każdego doradcę podatkowe obowiązuje tajemnica zawodowa, a dodatkowo podlega on obowiązkowej polisie odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności związanych z doradztwem podatkowym. Oprócz wspomnianych wcześniej obowiązków doradcy zajmują optymalizacją kosztów oraz obciążeń podatkowych swoich klientów. Dzięki ich usługom można wprowadzić w firmie wiele nowych i bardzo korzystnych rozwiązań, a także zaoszczędzić sporo czasu, który można poświęcić na rozwój swojego przedsiębiorstwa. Każdy doradca działa w zgodzie z obowiązującym prawem, więc można mieć pewność, że wszystkie proponowane ograniczenia kosztów nie narażą przedsiębiorcy na kary skarbowe. Zawód doradcy jest uregulowany za pomocą ustawy zawodem zaufania publicznego i wymaga bardzo wysokich kwalifikacji, doświadczenia i ciągłego doskonalenia. Korzystając z usług takiego specjalisty można mieć pewność, że księgowość prowadzona jest w sposób profesjonalny.